תנו לנוער בסיכון כלים לצאת ממעגל העוני
ולהגיע לעצמאות כלכלית.
תודה על תרומתכם ושנה טובה!