עיריית ירושלים פותחת במיזם על מנת להביא חינוך פיננסי לכל התיכונים בעיר.

זאת במטרה לקדם ולחזק את אוכלוסיית העיר למצב כלכלי טוב יותר.

חיים בפלוס שמחה להיבחר כספק רשמי של העירייה. 

אנחנו כבר בקשר עם התיכונים, והקורסים יתחילו לפעול בשבועות הקרובים. 

בהצלחה!