זה פשוט נס!
ב-6 שבועות בלבד, הצלחנו לרשום 9 תיכונים בירושלים:
ישיבת חדוות התורה
קדמה
קרית נוער
עמליה
רנה קאסין
מל”ד
חושן
המסורתי
אולפנת חורב

במקביל גייסנו צוות מדהים של מנטורים מהאוניברסיטאות העברית ואריאל, מכון לב ומכללת הרצוג
ואנו עוסקים כעת בהכשרות. 
הקורסים מתחילים מיד אחרי חנוכה.
אנחנו זקוקים לעזרתכם על מנת לספק את הדרישה העצומה הזו.
עיריית ירושלים היא השותפה שלנו בהבאת כלים לאחריות כלכלית לנוער, ובכך להתמודד עם בעיית העוני הקשה ביותר בעיר הבירה.
אנא תרמו בעין יפה על מנת שנוכל להרים את הפרויקט. 
חנוכה שמח!