Shana Tova from Chaim BePlus
נותנים כלים לצעירים להצליח

גיף הקורונה גורם לזעזועים כלכליים בכל רבדי האוכלוסייה.
אנשים בחובות מדרדרים אף יותר.
 
חיים בפלוס מתמקדת בצעירים בפרפריה, נוער בסיכון וכאלו שנולדו למשפחות קשות יום.
אנחנו נותנים להם הזדמנות להגיע להצלחה כלכלית!
 
המנטורים שלנו מלמדים את הצעירים
איך לנצל את הכסף המגיע מתכנית חסכון לכל ילד בגיל 18, השכר משירות צבאי/לאומי – ולא לבזבז אותו
איך לבנות תקציב ולא להוציא יותר ממה שמכניסים
איך לממש זכויותינו בעבודת נוער, ולבחור מקצוע מכניס לעתיד.
 
השקעה בחינוך פיננסי מונעת עלויות גבוהות של טיפול בנזקקים!
 
היו שותפים איתנו
תרומתכם תממן קורסים בחינוך פיננסי בתיכונים בכפרי נוער ובפריפריה.
 
יעד התרומות שלנו השנה: 720,000 ₪ כדי ללמד 2,000 תלמידים.
 
תודה רבה ושנה טובה
מינדי אייזנר וועד המנהל