תלמידי כיתות י"א סיימו בהצלחה קורס "חיים בפלוס" ועוברים למצב חיסכון
תלמידי כיתות י"א סיימו בהצלחה קורס "חיים בפלוס" ועוברים למצב חיסכון
תלמידי כיתות י"א סיימו בהצלחה קורס "חיים בפלוס" ועוברים למצב חיסכון
תלמידי כיתות י"א סיימו בהצלחה קורס "חיים בפלוס" ועוברים למצב חיסכון