0
חניכים פעילים
0
תיכונים פעילים
0
יחידות שירות לאומי פעילות
0
מנטורים פעילים
0
בוגרי קורסים
0
חניכים פעילים
0
תיכונים פעילים
0
יחידות שירות לאומי פעילות
0
מנטורים פעילים
0
בוגרי קורסים

מנטורים
מובילים
שינוי כלכלי

הצטרפו
למהפכת הפלוס…

משקיעים בעתיד הילדים

אצלנו חיים בפלוס